HOME > 마젠타

린네니아

현재 마젠타님은 64명의 이웃이 있습니다.

Handmade Fabric Design, Magenta…

  • 이웃되기
  • 블로그가기

야생화플라워(작은부케)앞치마 (0/2) Hot

2014-03-18 22:56:36

WRITER
마젠타
READ
388
RECOMMEND
  • UP
  • 최고예요 (2)
  • DOWN
  • 좋아요 (0)
IP
***.***.***.***

 

야생화씨지엠에서 야생화 플라워 작은부케가 전장으로 출시됩니다.

화이트바탕에 작은부케 패턴이 이쁜원단이에요.

마젠타무지를 써서 앞치마를 만들었어요.

3월 21일 오픈.

화이트러브송 밑지. 폭 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

댓글 : 2

정명화 2014-04-17 17:48:22 ***.***.***.*** | 최고예요

내가 갖고 싶은 앞치마네요 정말 이뻐요!!!!!!!
살수 있나요?

댓글보기수정삭제

구영미 2014-04-27 18:25:40 ***.***.***.*** | 최고예요

얼듯보면 우아한 원피스같이 이쁘네요. 앞치마로만 쓰기엔 너무 아까워요. 어깨에 셔링도 , 보라색의 포인트도 너무 잘어울리고 이쁘네요.

댓글보기수정삭제

패스워드

  • 최고예요
  • 좋아요

등록